695 695 359

Tworzenie kampanii reklamowej w internecie

Internet rozwija się niezwykle dynamicznie. Niemal każdego dnia pojawiają się nowe możliwości promocji. Dlatego wszelkie inwestycje w działalność internetową muszą być niezwykle elastyczne i prowadzone w dłuższym okresie, by mogły przynosić satysfakcjonujące dochody. Zarówno wspomniana elastyczność jak i stała kontrola nad efektywnością prowadzonej działalności to klucz do sukcesu w świecie wirtualnym.
Ponad 20 lat temu Stephen King z londyńskiego oddziału amerykańskiej agencji reklamowej J. Walter Thompson zaproponował tak zwany schemat kołowy cyklu planowania reklamy. Punktem wyjścia cyklu jest zbadanie aktualnej pozycji marki na rynku. Zadaje się pytanie - Gdzie jesteśmy? Po uzyskaniu odpowiedzi i dogłębnej analizie pozycji danej marki można zadać kolejne pytanie – Dlaczego akurat tam? To pytanie z kolei pozwala uzmysłowić sobie w jaki sposób stosowane do tej pory narzędzia promocyjne wpłynęły na pozycję marki na rynku. Następny punkt w schemacie kołowym stanowi pytanie – Gdzie możemy być? Wskazuje ono cele jakie firma lub marka chciałaby osiągać poprzez reklamę i które z tych planów są możliwe do zrealizowania. Dalszy etap to droga do celu – Jak tam dotrzeć? Ostatnim etapem analizy jest określenie skuteczności prowadzonej kampanii reklamowej – Czy zbliżamy się do celu? Ponieważ schemat to koło, po zamknięciu cyklu następuje powrót do punktu wyjścia.
Należy zaznaczyć, że założenia Kinga odnosiły się do planowania, realizowania oraz wdrażania reklamy tradycyjnej. Jednak w ujęciu koncepcyjnym schemat w niczym nie odbiega od założeń planowania działań promocyjnych w sieci. Zatem, aby zaistnieć w Internecie należy podjąć szereg decyzji, które dotyczą zakresu i formy wykorzystania tego medium. Zakres ten powinien obejmować:
- tworzenie serwisu WWW, który przedstawia firmę w sposób kompleksowy, zawiera informację o przedsiębiorstwie, marce i ofertę cenową,
-działania promocyjne, takie jak reklama, marketing bezpośredni, wirusowy czy public relations,
-badania ankietowe konsumentów,
-komunikację z potencjalnymi odbiorcami produktów czy usług czyli konsumentami oraz partnerami handlowymi,
-rozwój nowego przedsięwzięcia internetowego nastawionego na zysk,
-wspomaganie działań dystrybucyjnych,
-zarządzanie informacjami i komunikacją z klientami,
-uruchomienie sklepu internetowego o zasięgu globalnym,
Podjęcie tych działań jest jedyną drogą do uzyskania pozytywnych rezultatów. Najważniejszymi celami jakie osiąga przedsiębiorstwo lub marka dzięki promocji w Internecie są:
-pozycjonowanie marki jako zaawansowanej technologicznie,
-wzrost świadomości marki,
-obniżenie kosztów dystrybucji,
-zapewnienie sprawnej komunikacji z otoczeniem,
-zbudowanie relacji z klientami, mierzonej liczbą wejść na stronę WWW,
-wzrost sprzedaży,
-zmniejszenie kosztów reklamy,
-wytworzenie pozytywnego wizerunku za pomocą efektywnego serwisu dla konsumentów,
-wzrost częstotliwości zakupów przez dotychczasowych klientów,
-wzrost zysków dzięki sprzedaży miejsca reklamowego na stronie internetowej
Internet to doskonałe miejsce dla niemal każdego produktu. Umiejętna kampania reklamowa przeprowadzona w sieci pozwala w krótkim czasie wypromować markę lub firmę, a następnie utrzymywać zainteresowanie nią i wpływać na jej rozwój w przyszłości. W dobie ogólnodostępnego Internetu warto skierować większe nakłady finansowe na tego typu narzędzia promocji.
Google
Google
Social Media
Facebook
Google maps
Mapy Google
Fora internetowe
Fora internetowe
Youtube
You Tube